Pytania do specjalisty

Ile prób samobójczych jest nieskutecznych oraz jakie są przyczyny w Polsce?