Pytania do specjalisty

Jak działają leki psychotropowe?

W dużym przybliżeniu, leki działają na różnego rodzaju receptory na komórkach naszego ciała. Dzięki temu, że komórki posiadają na swojej powierzchni receptory, mogą się między sobą porozumiewać, wysyłając różnego rodzaju sygnały: na przykład hormony, które trafiają do krwi albo neurotransmitery, które są przesyłane bezpośrednio między komórkami nerwowymi. Właśnie dzięki takim sygnałom i ich receptorom komórki naszego ciała działają w skoordynowany sposób, kiedy jesteśmy zdrowi. W chorobie te sygnały często nie są odpowiednio wysyłane lub odbierane, co powoduje pojawienie się określonych objawów. W przypadku leków stosowanych w psychiatrii, ich oddziaływanie na receptory komórkowe jest największe dla komórek w układzie nerwowym, czyli neuronów. Na przykład leki przeciwpsychotyczne blokują receptory neurotransmitera dopaminy, co zmniejsza działanie nadmiernych ilości dopaminy w układzie nerwowym. To bardzo przybliżone wytłumaczenie, a działanie leków jest ciekawym tematem, dlatego zachęcam do czytania na temat fizjologii człowieka, choćby z podręczników biologii.

lek. Paulina Przybycień-Gawęda