Pytania do specjalisty

Jak wygląda szpital psychiatryczny?

W szpitalu psychiatrycznym są różne rodzaje oddziałów: dzienne i całodobowe, a pośród całodobowych oddziały otwarte i zamknięte. Można też podzielić oddziały ze względu na rodzaj leczonych zaburzeń: np. oddział chorób afektywnych, oddział leczenia zespołów abstynencyjnych. Pacjenci są przyjmowani do szpitala przez Izbę Przyjęć, na którą mogą się zgłosić z własnej inicjatywy, skierowani przez lekarza lub przewiezieni przez zespół ratownictwa medycznego. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule o szpitalu psychiatrycznym. Trzeba zaznaczyć, że obecne szpitale psychiatryczne nie mają praktycznie nic wspólnego z „psychiatrykami”, w których w dawnych czasach izolowano chore osoby. Obecnie celem pobytu w szpitalu psychiatrycznym nie jest izolacja, tylko zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, obserwacja i ustalenie leczenia, które poprawi jego jakość życia.

lek. Paulina Przybycień-Gawęda