Pytania do specjalisty

Jak wygląda szpital psychiatryczny?

W szpitalu psychiatrycznym są różne rodzaje oddziałów: dzienne i całodobowe, a pośród całodobowych oddziały otwarte i zamknięte. Można też podzielić oddziały ze względu na rodzaj leczonych zaburzeń: np. oddział chorób afektywnych, oddział leczenia zespołów abstynencyjnych. Pacjenci są przyjmowani do szpitala przez Izbę Przyjęć, na którą mogą się zgłosić z własnej inicjatywy, skierowani przez lekarza lub …

Co słychać w projekcie?

Prelekcja i warsztaty dla CEMS Chance

W zeszły wtorek Zuza i Magda miały okazję poprowadzić wykład z elementami warsztatowymi na temat zdrowia psychicznego dla młodzieży z całej Polski w wieku gimnazjalno-licealnym w ramach projektu CEMS Chance CSR. Dojrzałe wypowiedzi uczestników sugerowały dużą świadomość poruszanego tematu, jednak pytania zadawane zarówno na forum, jak i po oficjalnej części spotkania, udowadniały, że sami borykają …

Pytania do specjalisty

Jak uzyskać pomoc jeżeli czas oczekiwania jest zbyt długi?

Kolejki, długi czas oczekiwania to naprawdę realny problem w naszym kraju. I w tej chwili – mam wrażenie – dotyka on nie tylko sektora państwowego, ale i prywatnego. W tej sytuacji warto szukać wsparcia w organizacjach pozarządowych, fundacjach działających w obszarze pomocy psychologicznej, zdrowia psychicznego. Kolejnym miejscem są Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Warto pamiętać także o …

Profilaktyka zachowań autoagresyjnych

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli czujesz, że jest Ci ciężko i potrzebujesz wsparcia  – najlepiej, jeśli skontaktujesz się ze specjalistą – psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą gdzieś w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Najbliższego specjalistę lub poradnię zdrowia psychicznego możesz znaleźć na stronie: www.zdrowiepsychiczne.org/baza-placowek.html Jeśli z jakiejś przyczyny nie możesz lub nie chcesz skorzystać ze wsparcia specjalisty stacjonarnie, a pilnie potrzebujesz …

Profilaktyka zachowań autoagresyjnych

Jakie skutki niesie za sobą nieudana próba samobójcza?

Wstęp Próba samobójcza stanowi najpoważniejsze w skutkach następstwo chorób i zaburzeń zdrowia psychicznego nie tylko dla psychiki, lecz także dla stanu somatycznego. Próba samobójcza niekończąca się śmiercią (tzw. próba samobójcza niedokonana), w której osoba chora podjęła działania mające na celu fizyczne samounicestwienie, niesie za sobą konsekwencje związane głównie z wybranymi sposobami dokonania samobójstwa. Poniżej omawiam …

Profilaktyka zachowań autoagresyjnych

Czy miałeś kiedyś myśli samobójcze?

Do osób, które borykają się z myślami samobójczymi – nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli nie mamy umiejętności radzenia sobie z sytuacją – możemy je nabyć w terapii. Jeśli nie mamy na nic siły, bo mamy zmieniony stan umysłu chorobą, zaburzaniem możemy podeprzeć się lekami, które nie zmieniają człowieka, ale pomagają pójść dalej mimo trudności. …

Profilaktyka zachowań autoagresyjnych

Co zrobić kiedy ktoś mówi, że chce popełnić samobójstwo?

Pytamy, dlaczego dana osoba chce podjąć taki krok. Proponujemy rozmowę o jej problemie – jeżeli nie chce rozmawiać,  możemy zapytać, dlaczego. Mówimy, gdzie może uzyskać pomoc lub proponujemy bezpośrednie wsparcie w jej znalezieniu. Kiedy dotyczy to osoby małoletniej, koniecznie informujemy rodziców. Dla bezpieczeństwa zawsze warto potraktować takie słowa poważnie  i reagować. Nie zakładamy, że dana …

Profilaktyka zachowań autoagresyjnych

Na czym polega samookaleczanie?

Samookaleczenie jest definiowane jako nieakceptowane społecznie, celowe uszkodzenia ciała, wywołujące krwawienie, zasinienie lub ból, podejmowane w celu redukcji dyskomfortu psychicznego (według DSM V). Jest to zachowanie, które coraz częściej można zaobserwować w grupie dzieci i młodzieży, jednak dotyczy ono również osób dorosłych. Okaleczanie się często ma związek z różnymi trudnymi doświadczeniami, które spotkały daną osobę, …

Profilaktyka zachowań autoagresyjnych

Co każdy powinien wiedzieć o myślach samobójczych?

Co 40 sekund ginie na świecie jedna osoba z powodu podjęcia udanej próby samobójczej. Z rachunku wynika, że jest to 800 000 osób na rok. Przykładowo w Warszawie mieszka oficjalnie 1,7 miliona osób – więc idąc tym tropem, połowa mieszkańców stolicy powinna zniknąć z powierzchni ziemi w ciągu roku. Liczebność Krakowie  to 765 000, wiec …

Profilaktyka zachowań autoagresyjnych

Statystyki samobójstw w Polsce

Przed nami tydzień związany z profilaktyką zachowań autoagresyjnych, dlatego dzisiaj trochę liczb dla lepszego zobrazowania problemu. W 2018 roku samobójstwo popełniły 5182 osoby – jest to porównywalna wartość do średniej wielkości osiedla we Wrocławiu, czy w Warszawie. Z taką wartością nasz kraj plasuje się w tej niechlubnej statystyce na 38. miejscu na świecie i na …